Odpowiedzialność cywilna, czynniki ryzyka i możliwe zabezpieczenia w procesie inwestycyjnym

21 listopada 2019
Poznań

Tematyka

Odpowiedzialność cywilna, czynniki ryzyka i możliwe zabezpieczenia w procesie inwestycyjnym.

Prowadzenie inwestycji stanowi duże ryzyko powstania szkód, usterek oraz nieprawidłowości w toku jej realizacji. 

Grupa prawna, na którą Państwa zapraszamy wspólnie z członkiem wspierającym Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA przybliży problematykę odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, możliwych zdarzeń i ich konsekwencji na przykładzie doświadczenia ubezpieczyciela jak również możliwości ograniczania ryzyka poprzez ubezpieczenie i właściwe zabezpieczenie procesu. 

Prelegenci szkolenia: 
Gość specjalny: 

dr hab. Małgorzata Serwach
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Specjalizująca się w problematyce odpowiedzialności cywilnej. Autorka licznych publikacji o tematyce ubezpieczeniowej. 
Na spotkaniu przybliży zależność i odpowiedzialność stron w procesie inwestycyjnym na przykładach i orzecznictwie sądowym. 

Eksperci UNIQA: 

Krzysztof Haupt 
– Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. 
Od 19 lat związany z branżą ubezpieczeniową i obszarem likwidacji szkód. Kierownik Zespołu Merytorycznej Likwidacji Szkód w UNIQA specjalizujący się w dużych szkodach z ubezpieczeń korporacyjnych i mieszkalnictwa. 
Na spotkaniu poprzez case study zdarzeń z UNIQA przybliży tematykę ryzyka i odpowiedzialności oraz właściwego zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Jan Podlecki 
– Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. 
Od 17 lat związany z ubezpieczeniami. Od 2006 r odpowiedzialny za underwriting Klienta Korporacyjnego w UNIQA. 
Specjalizujący się w ocenie ryzyka ubezpieczeń mienia oraz ryzyk budowlano-montażowych dużych firm i instytucji. 
Podczas warsztatu przybliży ofertę ubezpieczenia pomostowego dla Deweloperów w ramach Pakietu dla Dewelopera w UNIQA. 

Michał Czerwiński 
– Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat zawodowo związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Od 2010r w UNIQA odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe w zespole Gwarancji Ubezpieczeniowych. 
Na spotkaniu przybliży specyfikę oraz ofertę gwarancji dla branży budownictwa mieszkaniowego. 

 

Zapisy: biuro@pzfd.pl