Nowe zasady obliczania powierzchni użytkowych, w tym dotyczących lokali mieszkalnych. Zastąpienie normy PN – ISO 9836:1997 normą PN – ISO 9836:2015.

Tematyka:

Nowe zasady obliczania powierzchni użytkowych, w tym dotyczących lokali mieszkalnych. Zastąpienie normy PN – ISO 9836:1997 normą PN – ISO 9836:2015

Agenda: 

1. Podstawy prawne obliczania powierzchni  użytkowej (15 min.)
(adw. dr Joanna Barzykowska, adw. Michał Rutkowski) 
  • Geneza zmian 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
  • Przepisy przejściowe 

2. Norma PN-ISO 9836:2015-12 – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych (45 min.)
(dr inż. P. Żabicki – architekt Kuryłowicz &Associates) 
  • Zakres stosowania normy 
  • Sposób liczenia powierzchni zgodnie z normą 
  • Co z tymi ściankami działowymi? 

3. Liczenie powierzchni a umowy deweloperskie (30 min.)
(adw. dr Joanna Barzykowska, adw. Michał Rutkowski) 
  • Powierzchnia użytkowa a powierzchnia sprzedażowa 
  • Zawarte umowy deweloperskie – czy wymagają zmiany? 
  • Sugestie i rekomendacje 
4. Pytania (30 min.) 

Prelegenci:

 • dr Joanna Barzykowska – adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i wspólnicy sp.k. Lider Działu Nieruchomości. Posiada doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz podmiotów na rynku nieruchomości. Zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości, w szczególności doradztwem w procesach inwestycyjnych, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż i komercjalizację inwestycji. Wspiera inwestorów przy nabyciu nieruchomości przygotowując i opiniując projekty umów oraz biorąc udział w negocjacjach. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości. 
 • adw. Michał Rutkowski  – adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i wspólnicy sp.k. Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich – zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami. Obecnie koncentruje się na sprawach związanych z prawem nieruchomości oraz procesem inwestycyjnym. Jest także doświadczonym pełnomocnikiem procesowym i prowadzi liczne postępowania cywilne, administracyjne i sądowoadministracyjne. Jako lider Działu Nieruchomości nadzoruje pracę całego zespołu i koordynuje działania prawników na co dzień świadczących usługi w siedzibach klientów. 
 • dr inż. arch. Piotr Żabicki – architekt, od 2000 roku związany z pracownią Kuryłowicz & Associates (od 2011 roku jako architekt associate). Posiada uprawnienia budowlane od 2001 roku. Jest członkiem Krajowej Rady Izby Architektów RP, Rzeczoznawcą Budowlanym i Biegłym Sądowym. Doktorat uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę na temat współczesnej architektury szkół wyższych. Jest też redaktorem naczelnym największego polskiego czasopisma o architekturze („Zawód: Architekt”) i autorem licznych publikacji. Współautor projektów wielu budynków, laureat licznych konkursów i nagród architektonicznych. 

Rejestracja: biuro@pzfd.pl