Odbiór lokalu i odpowiedzialność za wady według nowej ustawy deweloperskiej

16.11.2021, 11:00-15:00

SZKOLENIE STACJONARNE!

Tematyka:

Odbiór lokalu i odpowiedzialność za wady według nowej ustawy deweloperskiej

Agenda:
 1. Protokół odbioru:
    • Zasady tworzenia i treść
    • Podział na wady istotne i nieistotne:
    • Załączniki
 2. Relacja przepisów ustawy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy:
    • Rodzaje roszczeń
    • Wada lokalu, a wady części wspólnych
    • Usunięcie wady a przywracanie lokalu do stanu pierwotnego
    • Uniemożliwianie deweloperowi usuwania wad
    • Terminy dochodzenia roszczeń
 3. Możliwość usunięcia wad na koszt dewelopera
 4. Wprowadzenie prywatnej opinii rzeczoznawcy budowlanego
 5. Odpowiedzialność finansowa dewelopera z tytułu wad odbiorowych
 6. Środki obrony przed roszczeniami wynikającymi z roszczeń z rękojmi i odpowiedzialności odszkodowawczych.
 7. Przesłanki braku odpowiedzialności za wady (case study).

Prelegenci:

 1. Katarzyna Augustyniak
 2. Dorota Dymyt – Holko
 3. Konrad Płochocki
 4. Przemysław Dziąg

Lokalizacja:

Novotel Centrum, Marszałkowska 94/98, Warszawa

Rejestracja: biuro@pzfd.pl

Zarejestruj się samodzielnie w Strefie PZFD!

 1. Załóż konto (niezależnie od tego, czy masz konto w starej strefie)
 2. Wybierz interesujące Cię wydarzenie
 3. Zarejestruj się
 4. Potwierdź rejestrację
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach PZFD