Podziały i scalenia nieruchomości

3.11.2020, godz. 11:00

Tematyka: Podziały i scalenia nieruchomości – zagadnienia praktyczne

  1. Podział geodezyjny, prawny i wieczystoksięgowy – ich istota i wzajemne relacje
  2. Zgodność podziału nieruchomości z planem miejscowym
  3. Podział a brak planu – rola decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ugn)
  4. Zasady podziału nieruchomości rolnych
  5. Dostęp do drogi publicznej jako warunek podziału nieruchomości
  6. Wydzielanie działek pod drogi publiczne
  7. Opłata adiacencka – kiedy zapłacimy?
  8. Art. 95 ugn czyli podział niezależny od ustaleń MPZP i WZ
  9. Postępowanie podziałowe krok po kroku

Prelegent:

Sędzia Mirosław Gdesz – sędzia sądu administracyjnego,  doktor nauk prawnych specjalizujący się w publicznym prawie nieruchomości, w latach 2016-2018 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Rejestracja: biuro@pzfd.pl