Jak postępować z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostów cen materiałów – jak się przed nimi bronić oraz o czym pamiętać przy zmianie umowy?

19.10.2021, 10:00-12:00

SZKOLENIE ONLINE

Jak postępować z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostów cen materiałów – jak się przed nimi bronić oraz o czym pamiętać przy zmianie umowy? 

Od końca 2020 r. ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, zbrojenia, miedź, asfalt, cement czy piasek, rosną w bardzo szybkim tempie. Powoduje to znaczne dodatkowe koszty po stronie wykonawców, co prowadzi do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Z uwagi na tę sytuację deweloperzy mogą być uprawnieni do obrony przed roszczeniami wykonawców w związku ze wzrostem cen materiałów. 

W czasie webinarium przedstawimy Państwu, jaką przyjąć strategię prawną, jak prawidłowo postępować z takimi roszczeniami oraz jak się przed nimi bronić i o czym pamiętać przy zmianie umowy. Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów w firmach deweloperskich. 

Program:
  1. Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy realizującemu inwestycję na rzecz dewelopera w związku ze wzrostem cen materiałów, który nastąpił od końca 2020 r.?
  2. Jakie strategie działania wobec wzrostów cen może przyjąć wykonawca względem dewelopera?
  3. Jakich dowodów i informacji powinien domagać się deweloper od wykonawcy, żeby zbadać jego roszczenie związane ze zmianami cen materiałów?
  4. Jak deweloper powinien bronić się przed roszczeniami wykonawcy i jakie argumenty powinien powoływać celem odparcia żądania wykonawcy?
  5. Na jakich podstawach prawnych zawrzeć ugodę/aneks do umowy podwyższający wynagrodzenie w związku ze wzrostem cen materiałów? Co powinno zostać uwzględnione w takiej ugodzie/aneksie z punktu widzenia dewelopera?

Prelegenci:

prof. Przemysław Drapała – Partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla wiodących wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, inwestorów prywatnych oraz podwykonawców, pełnomocnik procesowy w ponad 100 postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, uznany w prestiżowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction disputes (2018, 2019, 2020, 2021), wyróżniony w tej kategorii także w międzynarodowym rankingu Chambers Europe, kieruje zespołem 30 prawników. 

Mariusz Nowakowski, MLE – Senior Associate w kancelarii JDP, adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji budowlanych, w szczególności drogowych, kolejowych oraz energetycznych i przemysłowych. Reprezentuje klientów w toku negocjacji, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane w Polsce i za granicą, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, claim management. Prowadzi liczne postępowania o podwyższenie i zapłatę podwyższonego wynagrodzenia, z uwagi na nieprzewidywalne zmiany realiów wykonywania umów, w tym wzrosty kosztów środków produkcji, na podstawie klauzul rebus sic stantibus

Kancelaria JDP – jest jednym z liderów w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Eksperci JDP doradzają w toku realizacji złożonych inwestycji m. in. energetycznych, kolejowych, drogowych, mostowych, gazowych, obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Prowadzą kilkadziesiąt precedensowych sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych lub infrastrukturalnych, przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa. Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 w kategoriach: Construction (Band 1); Public Procurement; Dispute Resolution; Arbitration i Commercial oraz Corporate & M&A. 

Rejestracja: biuro@pzfd.pl

 Zarejestruj się samodzielnie w Strefie PZFD!

  1. Załóż konto (niezależnie od tego, czy masz konto w starej strefie)
  2. Wybierz interesujące Cię wydarzenie
  3. Zarejestruj się
  4. Potwierdź rejestrację