Strategie prawne odstąpienia i obrony przed odstąpieniem od umów deweloperów z wykonawcami robót budowlanych i umów związanych z nabywaniem nieruchomości.

7.10.2020, godz. 11:00 – 12:30

Tematyka:

Strategie prawne odstąpienia i obrony przed odstąpieniem od umów deweloperów z wykonawcami robót budowlanych i umów związanych z nabywaniem nieruchomości.

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:  
  1. Jakie są dopuszczalne podstawy i  przyczyny odstąpienia przez dewelopera od umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawcą? 
  2. Na co powinien zwracać uwagę deweloper, przygotowując się do odstąpienia? Czy korzystniej dla dewelopera jest odstępować ze skutkiem wstecznym, czy jedynie w na przyszłość (w odniesieniu do niewykonanej części umowy)? 
  3. Jakie są strategie prawne wykonawców w zakresie odstępowania od umów z deweloperami? Jak przygotować obronę przed odstąpieniem przez wykonawcę od umowy? 
  4. Jakie są praktyczne problemy i ryzyka związane z odstępowaniem od umowy przedwstępnej, na podstawie której deweloper zobowiązał się do nabycia gruntu? 
  5. Czy można odstąpić od umowy, na podstawie której deweloper nabył już własność gruntu? 

Prosimy o przesyłanie pytań i Państwa doświadczeń w zakresie ww. tematyki na adres: dzialprawny@pzfd.pl 

Prelegenci:

Prof. Przemysław Drapała  –  partner w kancelarii JDP, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla wiodących polskich i zagranicznych wykonawców inwestycji budowalnych oraz inwestorów prywatnych, pełnomocnik procesowy w ponad 100  postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, uznany w prestiżowym międzynarodowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 za Leading Individual in Poland w kategorii Construction/Construction disputes (2018, 2019, 2020), wyróżniony w tej kategorii także w międzynarodowym rankingu Chambers Europe, kieruje zespołem 30 prawników. 

adw. Michał Urbański –  Senior Associate w kancelarii JDP, specjalizuje w doradztwie prawnym przy transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w zakresie ich sprzedaży jak i wynajmu. Regularnie doradza klientom z różnych sektorów rynku nieruchomości: mieszkaniowego, handlowego i przemysłowego. Oprócz tego posiada bogate doświadczenie w zakresie: transakcji finansowania, projektów joint venture, prawa budowlanego, zarządzania aktywami, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz ich zadłużenia (zarówno po stronie kredytobiorców, jak i kredytodawców).

Rejestracja:

Rejestracja zewnętrzna. Link do rejestracji dostępny w Strefie PZFD