Warunki zabudowy a tworzenie i zmiany planów miejscowych. Warunki zabudowy na część działki i na gruntach rolnych

02.03.2021, 11:00-13:00

Temat:

Warunki zabudowy a tworzenie i zmiany planów miejscowych. Warunki zabudowy na część działki i na gruntach rolnych

Agenda:

Cz. 1 WZ i PnB  a plany miejscowe 

 • Zawieszenie i ponowne podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji WZ na podstawie art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 97 i 98 k.p.a. 
 • Umorzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • Wygaśnięcie decyzji WZ – art. 65 upzp 
 • Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji WZ (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustaw oraz wpływ tych rozstrzygnięć na pozwolenia na budowę. 
 • Zmiany w procedurze administracyjnej wydawania decyzji WZ w okresie pandemii COVID-19.  
 • Roszczenia związane z uchwaleniem miejscowego planu i decyzjami WZ.  

Cz. 2 WZ – studia przypadku 

 • Dopuszczalność wydania decyzji WZ obejmującej część działki 
 • Procedura ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach rolnych 

Prelegent:

Sędzia Mirosław Gdesz – sędzia sądu administracyjnego,  doktor nauk prawnych specjalizujący się w publicznym prawie nieruchomości, w latach 2016-2018 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rejestracja: biuro@pzfd.pl

Zarejestruj się samodzielnie w Strefie PZFD!

 1. Załóż konto (niezależnie od tego, czy masz konto w starej strefie) 
 2. Wybierz interesujące Cię wydarzenie 
 3. Zarejestruj się 
 4. Potwierdź rejestrację