Zmiany w prawie budowlanym i klauzule abuzywne w umowach deweloperskich

6 marca 2020

Kraków

Tematyka:

Zmiany w prawie budowlanym i klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.

Agenda szkolenia:

  • Nowelizacja Prawa budowlanego. Przyjęty przez Sejm, po uwagach Senatu, obszerny projekt zmian, czeka już tylko na podpis Prezydenta. Omówimy zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy.
  • Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. Od dłuższego czasu obserwujemy wzmożone kontrole UOKiK w zakresie badania wzorców umów deweloperskich. Przenalizujemy główne zarzuty UOKiK względem klauzul.
  • Zasygnalizowanie następnych zmian wynikających z przyjętego przez Komitet Stały Rady Ministrów kolejnego projektu nowej ustawy deweloperskiej. W terminie późniejszym zostanie zorganizowana Grupa w całości poświęcona procedowanemu projektowi.

Prelegenci szkolenia: 

dr Lucyna Staniszewska – adwokat specjalizująca się w sprawach administracyjnych proceduralnych i sądowo-administracyjnych oraz szeroko pojętym prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzeni. Prowadzi wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji, na której to uczelni zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. Od 2010 r. współpracuje z Kancelarią FILIPIAKBABICZ.

Katarzyna Augustyniak – radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, prelegentka szkoleń i warsztatów związanych z rynkiem nieruchomości, wykładowca na uczelniach wyższych.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich Członków Firm zrzeszonych w PZFD.

Zapisy: biuro@pzfd.pl