TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 – nadchodzi odwieszenie terminów we wszystkich postępowaniach!

29 kwietnia 2020
Tarcza
Nadchodzi odwieszenie terminów w ramach Tarczy 3.0

Kwestia zawieszenia terminów postępowań skutkującego zamrożeniem procesu inwestycyjnego była najczęściej podnoszonym przez naszych członków problemem w kontekście wpływu epidemii na działalność deweloperską. W związku z tym, Polski Związek Firm Deweloperskich wskazywał – w cyklicznym raporcie przekazywanym do Ministerstwa Rozwoju – konieczność uwolnienia biegu terminów jako postulat o najwyższym priorytecie.

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na apele naszej organizacji, w projekcie kolejnego etapu tarczy antykryzysowej (3.0), który w dniu 28 kwietnia wpłynął do Sejmu, zdecydowano o odwieszeniu biegu terminów we wszystkich postępowaniach. Uchylenie art. 15zzs oraz 15zzr oznacza, że na nowo umożliwione zostanie wszczynanie postępowań w normalnym trybie, a także dalsze procedowanie organów nad wnioskami, które znajdowały się w toku.

Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych – terminy, o których mowa w uchylanych nowelą art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na mocy Tarczy 1.0 i 2.0, rozpoczną swój bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że aktualność zachowuje art. 31 zy1 Tarczy, co oznacza, że w dalszym ciągu wyłączony zostaje obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przystąpienie do użytkowania odbywa się obecnie w trybie zawiadomienia, na mocy art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

O postępach prac legislacyjnych nad projektem będziemy informować Państwa na bieżąco.