Wpływ ustawy o CIT na branżę deweloperską

28 września 2020
Kopia Opinia-41
W ostatnich dniach Ustawodawca zdecydował się na zakomunikowanie nagłej i niespodziewanej zmiany przepisów w zakresie podatków dochodowych, która ma na celu objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych, a także wybranych spółek jawnych, co efektywnie spowoduje ich podwójne opodatkowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

15 września Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Propozycje zakładają m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Dla komandytariuszy – nie powiązanych z komplementariuszem – przewidziano specjalne zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej obejmujące 50% przychodów nie więcej niż 60.000 zł. 

Zmiany te w istotny sposób będą dotyczyć branży deweloperskiej. Pomimo, że ustawodawca przewidział jedynie 4-dniowy czas na konsultacje społeczne, Polski Związek Firm Deweloperskich zapytał członków organizacji o to, jaki wpływ na ich działalność będą miały projektowane zmiany. 

Z badania, w którym udział wzięło prawie 110 firm deweloperskich, wynika, że niemal 70% z nich prowadzi inwestycje przez spółki komandytowe. To natomiast przełoży się na niespodziewane obciążenia podatkiem CIT, których firmy nie mogły uwzględnić przy planowaniu kosztorysów inwestycji. Niemal dwie trzecie badanych firm stwierdziło, że koszty te będą dotyczyły większości lub wszystkich projektów. 

Niepokojącym wnioskiem płynącym z badania jest z pewnością deklaracja ponad połowy badanych firm (55%), że zmiany ograniczą liczbę nowych inwestycji w przyszłości oraz ograniczą liczbę etatów w firmach deweloperskich. Redukcji zatrudnienia spodziewa się aż 42% badanych przedsiębiorców. 

Polski Związek Firm Deweloperskich złożył formalne uwagi do projektu ustawy, które w znacznej części zostały uwzględnione. Niestety Ministerstwo Finansów nie uwzględniło podstawowego wniosku PZFD o odroczenie wejścia w życie zmian do roku 2022. 

Wprowadzenie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych w dobie trwającej pandemii COVID-19, która zachwiała stabilnością większości rodzimych przedsiębiorstw, stanowi przejaw realizacji wyłącznie interesu fiskalnego fiskusa z pominięciem słusznego interesu przedsiębiorców, którzy właśnie w tym trudnym okresie zabiegają o ochronę Państwa. Rozumiejąc potrzebę wprowadzenia nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych, należy zdecydowanie podkreślić, że jest to najgorszy moment na wprowadzenie tego typu zmian, a pośpiech jaki im towarzyszy oraz skrócenie konsultacji społecznych do minimum skutkować będą niedbałą legislacją, która nie przysłuży się nikomu – powiedział Rafał Kus – Zastępca Dyrektora Generalnego PZFD.